Alçak Basınç Döküm de yapılan hataları nelerdir?

.....